Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
지사명 아세아정밀오금(소주) 유한공사(공장)
책임자 서경환
주소 소주 상성 구반양 공업원 영춘공업방 7#B
7#B Yong chun Industry xiangcheng Park Panyang Industry, Jiangsu ,CHINA
TEL : 0512-6571-0195/98, FAX : 0512-6571-0197
공장규모 면적 : 2295㎡
영업소 총 인원 : 97명